Evrovizijski zbor (Eurovision Choir)

August 3, 2019
8:30 pm
Gothenburg, Sweden
Partille Arena
Evrovizijski zbor (Eurovision Choir)